Privacy statement

De voorwaarden zoals hieronder vermeld zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van de website van B&B Le Vieux Marronnier. Door zijn bezoek aan de site verklaart de gebruiker zich automatisch en uitdrukkelijk akkoord en gebonden deze voorwaarden volledig te kennen en te aanvaarden.

Persoonlijke gegevens

Op de website van B&B Le Vieux Marronnier worden geen gegevens opgeslagen of verwerkt voor verdere

commerciële doeleinden.

Inhoud & aansprakelijkheid

Alle informatie op de website (tekst, beeld, data, links) is enkel bedoeld ten informatieve titel, B&B Le Vieux Marronnier kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van fouten of onjuistheden, noch kan dit

recht geven op een financiële compensatie.

Intellectuele Eigendom & Copyright

De volledige website (tekst, beeld,…) is intellectuele eigendom van B&B Le Vieux Marronnier en beschermd door copyright. De gebruiker heeft geenszins het recht op gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie of verspreiding van website elementen voor eigen doeleinden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming door B&B Le Vieux Marronnier.

Gebruik van cookies

De website van B&B Le Vieux Marronnier maakt zeer beperkt gebruik van cookies (kleine bestandjes die op uw computer tijdelijk bewaard worden en die u makkelijk kan verwijderen via de instellingen van uw browser), om volgende redenen:

– onthouden gedurende 7d dat u de hier vermelde algemene voorwaarden kent en aanvaardt

– verzamelen van (op IP adres na volledig anonieme) statistische gegevens mbt herkomst bezoekers,

bezochte pagina’s, downloads, enz

Security

Zowel online als offline focust B&B Le Vieux Marronnier op maximale veiligheid van uw gegevens. De website wordt secure – met veiligheidscertificaat – gehost en beschermd, ter voorkoming van misbruik of hacking.

Voorwaarden – aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik en zonder verdere verwittiging te wijzigen, de laatste – online – versie is steeds van toepassing.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.